top of page

ייעוץ בטיחות עצים

חוות דעת ליציבות וטיפול בעצים לפרטיים ומוסדיים, בקשות לכריתה או העתקה מפקיד היערות

עצים חיים מאות שנים, מרבית מהעצים הגדולים היו כאן לפנינו ויהיו כאן אחרינו רק אם נדאג לטפל בהם באופן מקצועי, ולשם כך תמיד רצוי להתייעץ עם מומחה. חשוב להבין שהעץ הוא מבנה הנדסי לכן טעות באופן הגיזום או חפירה בסמוך לעץ אלו פעולות התערבות ביציבות העץ והן עשויות להיות הרות גורל ואף לגבות חיי אדם או לגרום לנזק ברכוש. אני מציע שרות מתוך ניסיון רב בכל הקשור לטיפול, בטיחות, וניהול סיכונים באילנות.

מדוע בטיחות עצים חשובה?

עצים הם חלק בלתי נפרד מהסביבה הטבעית שלנו, ומספקים לנו יתרונות רבים כמו אוויר נקי, צל ומשיכה אסתטית. עם זאת, הם יכולים גם להוות סיכון פוטנציאלי אם הם לא מתוחזקים כראוי. ככל שהעצים גדלים, הענפים שלהם יכולים להיות חלשים ורגישים לשבירה, במיוחד בתנאי מזג אוויר קיצוניים כמו סופות ורוחות חזקות. זה עלול להוביל לנזק לרכוש, לפציעות ואפילו למוות. לכן, חיוני להקפיד על בדיקה ותחזוקה שוטפת של עצים על מנת להבטיח את שלומם של יחידים ומוסדות כאחד.

בטיחות עצים היא לא רק מניעת תאונות, אלא גם שמירה על בריאותם ואריכות החיים של העצים. עצים שאינם מטופלים כראוי מועדים יותר למחלות ולנגיעות חרקים, מה שעלול להוביל למותם בטרם עת. בנוסף, עצים שאינם גזומים או גזומים באופן לא מבוקר עלולים לצמוח יתר על המידה, ובכך ייוצרו ענפים מסוכנים שאחיזתם חלשה, בנוסף יחסמו את אור השמש ואת זרימת האוויר, מה שעלול להוביל גם לבעיות בריאותיות. על ידי טיפול נאות ובטיחות עצים נצמצם את הסיכונים, ונבטיח שהעצים יישארו בריאים וימשיכו לספק לנו את היתרונות הרבים שלהם לדורות הבאים.

על אנשים פרטיים ומוסדות כאחד מוטלת אחריות להבטיח את שלומם של העצים בשטחם. זה כולל הערכות קבועות של בריאות העצים, זיהוי כל סיכונים פוטנציאליים ונקיטת אמצעים מתאימים כדי להפחית סיכונים כלשהם. זה כרוך גם בקבלת החלטות מושכלות לגבי הסרת עץ או לא, ואם כן, לעשות זאת בצורה בטוחה ואחראית.


מתי יש צורך לכרות עץ? "לחתוך או לא לחתוך – זו השאלה?"

קבלת ההחלטה לכריתת עץ היא החלטה קשה, שכן היא כרוכה באיזון בין היתרונות של העץ לבין הסיכונים הפוטנציאליים שהוא מהווה. הנה כמה גורמים שכדאי לקחת בחשבון כשמחליטים אם לכרות עץ או לא:

  • 1. בריאות:
    עץ במצב בריאותי לקוי עלול להיות מועד יותר ליפול ולגרום נזק. סימנים לבריאות לקויה כוללים ענפים מתים או גוססים, צמיחה פטרייתית וריקבון גזע. אם עץ נמצא במצב בריאותי לקוי מאוד, ייתכן שיהיה צורך להסירו כדי למנוע סכנות אפשריות.

  • 2. מיקום:
    גם מיקומו של עץ יכול למלא תפקיד משמעותי בקביעה האם יש לכרות אותו או לא. עצים הממוקמים ליד מבנים כגון בתים, קווי חשמל או כבישים עשויים להוות סיכון גדול יותר אם הם היו נופלים. במקרים אלה ובמידה וניהול הסיכון לא מאפשר אחרת, ייתכן שיהיה צורך להסיר את העץ כדי למנוע נזק או פציעה אפשריים.

  • 3. שלמות מבנית:
    השלמות המבנית של עץ מערבת גורמים כמו מערכת השורשים, הגזע והחופה. אם לעץ יש מבנה חלש או פגוע מאוד, אם      נפגעו שורשיו והוא נוטה ליפול ולגרום נזק.      סימנים למבנה שנפגע כוללים התייבשות, סדקים בגזע או בענפים, העץ גוסס בתהליך תמותה. במקרים אלה ובמידה ופעולות אחרות לא יהיו יעילות, ייתכן שיהיה צורך להסיר את העץ כדי למנוע סכנות אפשריות.


בקשה לכריתה או העתקת עצים מפקיד היערות: מהם היתרונות וכיצד ניתן לעשות זאת?

בקשה לכריתה מאשר פקיד היערות, עורך הבקשה צריך להיות גורם מקצועי כמו אילנאי גוזם מומחה, אגרונום, הנדסאי נוף או אקולוג. ניתן לבקש כריתה במקרים בהם ישנה סכנה בטיחותית, אילנות חולים או מנוונים, סכנה בריאותית לבני אדם. עורך הבקשה ממלא טופס  ועומד בקשר עם פקיד היערות האזורי. 


סקר עצים

כאשר אתם מבקשים היתר בניה הרשות המקומית דורשת סקר עצים. הסקר נועד לצורך יצירת מערך אחיד של מידע המוגש למוסד תכנון ולפקיד היערות, לשם בחינתו והכנת חוות דעת.

שילוב העצים הבוגרים הקיימים במגרש  בשלבי תהליך התכנון החל עם כניסתו לתוקף של תיקון 89 לחוק התכנון והבניה בשנת 2009 במטרה ליצור מערך הגנה על האילנות ותיעוד ע"י היועץ הראשון שמבקר באתר – המודד המוסמך שמכין מפה טופוגרפית להיתר בניה. חובתו של המודד לסמן כל אילן אשר בגובה 130 ס"מ קוטרו 10 ס"מ ומעלה, ולציין את גובה האילן ומיקומו המדויק במגרש, נתונים אלו מצויים בטבלה במפת המדידה.

סוקר עצים המורשה לבצע סקר הוא מומחה מסוג: אגרונום, אקולוג, אדריכל נוף, הנדסאי נוף, אילנאי גוזם מומחה הרשום במאגר מומחים תקף של פקיד היערות במשרד החקלאות בנושא עצים.

הוראות סקר עצים 


בטיחות עצים לעתיד בר קיימא

לסיכום, בטיחות עצים היא קריטית הן לאנשים פרטיים והן למוסדות. למרות שלעיתים יהיה צורך לכרות עצים מטעמי בטיחות, עלינו לשקול תמיד את היתרונות שהעצים מספקים לסביבה ולקהילות שלנו. העתקת עצים יכולה להיות כלי רב ערך לשימור מיני עצים ייחודיים או נדירים, לייצור עצים המותאמים יותר לתנאים המקומיים וליצירת עצים זהים גנטית לצורכי מחקר. על ידי נקיטת גישה פרואקטיבית לבטיחות ושימור עצים, נוכל להבטיח עתיד בר קיימא לעצמנו ולדורות הבאים.

חשוב לזכור שעצים מספקים מגוון רחב של יתרונות, החל מניקוי האוויר והמים שלנו ועד מתן בית גידול לחיות בר והזדמנויות בילוי לבני אדם. ככזה, עלינו לשאוף תמיד להגן ולשמר את העצים שלנו במידת האפשר. כאשר אנו עומדים בפני החלטה לכרות עץ, עלינו לשקול את כל ההשלכות האפשריות ולבחון אפשרויות חלופיות כגון העתקת עצים או גיזום.

בנוסף, עלינו להכיר בחשיבותם של שיטות ניהול עץ בר קיימא. זה כולל נטיעת עצים חדשים כדי להחליף את אלה שאבדו, הבטחת שמירה וטיפול נאות של עצים ושימוש בשיטות קטיף בר קיימא בתעשיית היערות. על ידי עבודה משותפת כדי לתת עדיפות לבטיחות ושימור עצים, נוכל ליצור עתיד בר קיימא יותר עבור עצמנו ועבור כדור הארץ בכללותו.

לסיכום, בטיחות עצים היא היבט מכריע בשמירה על סביבה בריאה ובת קיימא. על ידי ביצוע ייעוץ מומחים, אנשים ומוסדות יכולים להבטיח טיפול וניהול נאותים בעצים, תוך הבנת הצעדים הדרושים לקבלת אישור לכריתה או העתקת עצים בעת הצורך.

מהן היתרונות של עצים עבור הסביבה והקהילות שלנו?

עצים חיוניים לסביבה ולקהילות שלנו. הם מספקים לנו חמצן, סופגים פחמן דו חמצני, מפחיתים את זיהום האוויר, מספקים צל ומחסה מפני השמש והרוח ועוזרים במניעת שחיקת קרקע. עצים גם מספקים מזון לחיות בר, עוזרים לווסת את האקלים על ידי מתן אפקט קירור במזג אוויר חם, ומספקים בית גידול למינים רבים של ציפורים ובעלי חיים. בנוסף ליתרונות הסביבתיים הללו, עצים יכולים גם לשפר את בריאותנו הנפשית בכך שהם מספקים לנו מקומות להירגע או להתאמן בחוץ. הם יכולים גם להגדיל את ערכי הנכסים באזורים עירוניים על ידי יצירת נופים יפים שמושכים אנשים לגור שם. עצים הם נכס שלא יסולא בפז עבור הסביבה והקהילות שלנו שיש להגן ולטפח.

מהם הסיכונים של אי נקיטת אמצעי זהירות נאותים עם בטיחות עצים?

עצים הם חלק חשוב מהסביבה שלנו, מספקים צל, יופי ובית גידול לחיות בר. למרבה הצער, אם לא מטופלים כראוי, עצים עלולים להוות סכנה לאנשים ולרכוש. אי נקיטת אמצעי זהירות נאותים בבטיחות עצים עלולה להוביל לסיכונים חמורים כגון נפילת ענפים או אפילו עצים שלמים שעלולים לגרום לנזק לרכוש או לפציעה. בנוסף, גיזום לא נכון או הסרה של עצים עלולים לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה הסובבת. חשוב לנקוט בצעדים הדרושים כדי להבטיח שהעצים שלכם בטוחים ובריאים כך שתוכלו ליהנות מהיתרונות שלהם מבלי להסתכן בפגיעה בעצמכם או באחרים.

מהן כמה מהשיטות המומלצות לבטיחות ושימור עצים?

בטיחות ושימור עצים חיוניים לשמירה על בריאות מערכות אקולוגיות וקהילות. עצים מספקים לנו חמצן, צל והגנה מפני רוחות וסערות. הם גם מספקים בית גידול לציפורים, בעלי חיים, חרקים וחיות בר אחרות. כדי להבטיח שהיתרונות הללו יישארו זמינים עבורנו גם בעתיד, חשוב לתרגל טכניקות בטיחות ושימור עצים טובות. חלק מהשיטות המומלצות לבטיחות ושימור עצים כוללות שתילת מינים מקומיים של עצים באזורים שבהם הם צפויים לשגשג, גיזום עצים באופן קבוע כדי לקדם צמיחה בריאה ולהפחית את הסיכון לפציעה או נזק מנפילת ענפים או גפיים, הימנעות משימוש בדשנים כימיים. או חומרי הדברה ליד עצים, הגנה על מערכות השורשים מפני נזקים עקב פעולות בנייה או כלי רכב שנוסעים מעליהן, חיפוי סביב עצים כדי לשמור על הלחות באדמה, ניטור סימני מחלות או נגיעות חרקים על בסיס קבוע, ומתן השקיה מספקת בתקופות של בַּצוֹרֶת.

bottom of page